Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Ne zaman başlayacak?

Yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemimerak ediliyor. Araç sahibi vatandaşlar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, araçları otomatik olarak tanıyan ‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ni hayata geçiriyor. Yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, manuel plaka girişlerine izin vermeyerek usulsüz fatura kullanımını sonlandıracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle akaryakıt satışlarında, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesine ve bu kapsamda oluşturulan sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre, akaryakıt istasyonlarında UTTS kurulacak. Söz konusu sistem, firmaların ilgili faaliyetlerinin takip edilebilmesi ile montaj, bakım, onarım ve servis işlemlerinin elektronik ortamda bildirilebilmesine imkan sağlayacak.

Sistem, taşıt tanıma birimi (TTB) takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve benzeri tüm iş ve işlemlerin izlenebilmesi ile sistem kapsamındaki bilgilerin GİB teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkan verecek şekilde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak ve işletilecek. UTTS, akaryakıt istasyonlarında kullanılan yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla iletişim kurabilecek özellikte olacak. UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıt tanıma okuyucusunun (TTO) TTB’yi okumasıyla taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza iletilmesi sağlanacak.

31 ARALIK 2024’E KADAR SÜRE

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, akaryakıt pompa ünitesi ve yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz üreten veya ithal eden firmalar ya da bunların yetkili servisleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen otomasyon şirketleri ile akaryakıt dağıtım şirketleri, UTTS’nin kurulması ve işletilmesi hususunda Darphaneye her türlü teknik desteği sunmak zorunda olacak.

Akaryakıt pompa tabancalarına TTO takılması zorunluluğu da getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, okuyucuları en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine 31 Aralık 2024’e kadar taktırmaları gerekecek. TTO’ların montaj işlemlerine ilişkin süreçler Darphane tarafından belirlenecek.

TTO’lar pompa tabancaları üzerinden sökülmeyecek. Okuyucuların TTB’yi okuması sonucu taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza güvenli iletilmesi sağlanacak.

KİRALANAN TAŞITLAR İÇİN DE ZORUNLU OLACAK

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara da 31 Aralık 2024’e kadar taşıt tanıma birimi takılması zorunlu olacak. Söz konusu taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacak ve bunlar taşıttan sökülmeyecek.

Zorunluluk kapsamında olmayan taşıtlara da ihtiyari olarak TTB taktırılabilecek. Darphane tarafından yetkilendirilen firmaların, her türlü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım ve onarım servislerinin bulunması gerekecek. UTTS unsurları dış hava şartlarında çalışabilir nitelikte olacak ve bu durum Türk Standardları Enstitüsü veya uluslararası akredite test kuruluşlarının testleriyle doğrulanacak. UTTS kapsamındaki bilgiler, Darphane tarafından Başkanlık ile elektronik ortamda paylaşılacak.

SİSTEM BAĞLANTILARINDAN AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİSİ SORUMLU

Akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak iletilecek ve ödeme kaydedici cihaz fişi, yeni sisteme uygun düzenlenecek.

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, zorunluluk getirilen TTO’ların tatbiki ve yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz bağlantısının yapılması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara vermek ve gerekli çalışma ortamını sağlamak zorunda olacak.

UTTS kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe ait olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx