Ticaret Bakanlığı’ndan internette satılan ürünlere yeni denetim getiriliyor

AA

İnternet satışları arttıkça, sağlıksız uygulamalar da çoğalıyor. Ticaret Bakanlığı da karşılaştığı yeni gelişmelere göre yeni denetimleri devreye sokuyor.

Ömer Bolat, yapan kuruluşların, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden “gizli satın alma” yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabileceğini, gerekli bilgi, belge ve kayıtların isteyebileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, internet satışları denetiminin önemine değinerek, konunun; vatandaşın can ve mal güvenliğinden ülkenin kaynaklarının etkin kullanımına, ihracatın artırılmasından ithalatın disipline edilmesine ve haksız rekabetin önlenmesine kadar etkisi olduğunu dile getirdi.

Bolat, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaygınlaşan elektronik ticaretin, ürün güvenliği açısından çeşitli risk unsurları da içerdiğine işaret eden Bolat, bu sebeple fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik kuralların uygulanmasını sağlamanın ve bunlara uygunluğu denetlemenin giderek önemli hale geldiğini söyledi.

“E-ticaret üzerinden satılan ürünler denetim kapsamına alındı”

Bolat, 2021 yılında yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile e-ticaret üzerinden satılan ürünlerin de denetim kapsamına alındığını anımsatarak, şu bilgiyi paylaştı:

Kanunda, denetleyici kuruluşların e-ticarete konu ürünleri denetlemeleri, uygun olmayan ürünler için aracı hizmet sağlayıcıya veya medya hizmet sağlayıcı kuruluşa satış ortamından ilgili ürün içeriğinin kaldırılması veya tanıtımın durdurulması için bildirimde bulunulması ve gerek görülmesi halinde içeriğe erişimin engellenmesi için hükümlere yer verilmiştir.

“Denetim etkinleştiriliyor”

Bolat, Bakanlığa ulaşan görüşlerin değerlendirilmesi sonrasında taslağı Cumhurbaşkanlığına iletmeyi planladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Yönetmelik taslağına göre, denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden ‘gizli satın alma’ yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle farklı idarelerin uygulamalarında yeknesaklık sağlanacak, uygulamalar iyileştirilerek e-ticarete konu ürünlerin daha etkin denetimi sağlanacak.

“Uygulama tüm ürünleri kapsayacak”

Vatandaşların sağlığının korunmasını, uygunsuz ürünleri e-ticaret üzerinden satışa sunanlara yönelik etkin önlemler alarak kurallara uyan iktisadi işletmeleri haksız rekabete karşı korumayı öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Uygulama yalnızca Bakanlığımız görev kapsamındaki ürünleri değil, Kanun’da olduğu gibi tüm ürünleri kapsayacak. Denetim faaliyetleri halihazırda olduğu gibi Bakanlığımız koordinasyonunda titizlikle yürütülmeye devam edilecek.

“E-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi geliyor”

Teknolojik gelişmelere uygun şekilde denetim sistemini güncelleyip ileriye götüreceklerini belirten Bolat, şöyle konuştu:

Neredeyse her gün karşılaştığımız yeni teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın hayatımıza giderek daha fazla girmesi, diğer alanları olduğu gibi ürün güvenliği alanını da etkilemektedir. Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Avrupa Birliği finansmanlı ‘e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi’ de kısa süre içinde hayata geçecektir. Söz konusu proje, tüm yetkili kuruluşların elektronik ortamda satılan ürünlere ilişkin yürüttükleri piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesine katkı sağlayacak. Yine proje kapsamında, e-ticarete konu ürünlerin denetimini mümkün kılan, yapay zeka desteği ile internette satılan güvensiz ürünlerin tespitini sağlayacak bir yazılım geliştirilerek, etkin denetim sistemi kurulması öngörülmektedir.

“Ürün güvenliği temas noktası belirlenecek”

Bolat, uygulama kapsamında satıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

Yönetmelik taslağıyla aynı zamanda aracı hizmet sağlayıcıların, Bakanlığımız ve yetkili kuruluşlardan gelen talepleri karşılamak üzere ‘ürün güvenliği temas noktası’ belirlemesi ve bu birimleri Bakanlığımıza ve yetkili kuruluşlara bildirmeleri hüküm altına alınacak.

“Etkili yaptırımlar uygulanacak”

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflara, gereken müeyyideler ve idari yaptırımların uygulanacağını belirten Bolat, şöyle konuştu:

Bunlar, ürünün tanıtım ve satışının internet veya medya hizmet sağlayıcı kuruluş üzerinden yapılması halinde söz konusu içeriğe erişimin engellenmesi, ürünün tanıtım ve satışının durdurulması, idari para cezalarının yanı sıra ürünleri piyasadan çekme ve geri çağırma gibi etkili yaptırımlardır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx