Hafızanın güçlenmesi ve zihin açıklığı için okunacak dualar

Müslüman, her türlü muhtaçlık ve isteği için, gerekli çalışmaları yapıp sebeplere sarılmanın yanı sıra Allah’a dua edip isteğini arz eder.

Hafızayı güçlendirmek, zihnini açmak, unutkanlıktan kurtulmak için de bilimin öngördüğü zihnî idmanları ve gibisi faaliyetleri yaptığı üzere, Allah’a dua etmekten de geri durmaz. Pekala zihin açıklığı için hangi halde dua edilmeli ? İşte hafızamızın güçlenmesi ve zihnimizin açılması için okumamız gereken dualar…

Zihin açıklığı için okunacak dualar

Aslında Kur’an okumak, başlı başına hafızayı güçlendiren bir ibadettir. Kuran okuyan insanların ezber kabiliyeti çok kuvvetli olur, zihinleri açık olur ve hafızaları da kuvvetlenir. Bunun yanı sıra hafızayı güçlendiren birtakım dualar da bulunur. Hatta Kur’an-ı Kerim ayetlerinde bile zihin açıklığı için dualar mevcuttur.

İsra Müddeti 80. ayette, imtihanlara girerken ve her türlü muhtaçlık için okunacak bir dua vardır.

“De ki: “Yâ Rabbi! (Hicretle gireceğim yere) beni doğruluk (ve hoşnutluk) üzere dahil et. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk (ve hoşnutluk) çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet (iktidar) ver.”

 

Taha Mühleti 25-28. ayetlerde de tekrar zihin açıklığı için okunacak dualar vardır.

“Rabbim! Benim gönlüme genişlik ver.”

26-27-28. “Benim işimi kolaylaştır, dilimden de (şu) düğümü çöz ki sözümü güzel anlasınlar.”

 

 

Başarı duası

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li buyruğu vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.”

Anlamı:

“Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim!Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.”

Başka bir dua:

“Ya Rabbi, bize peygamberlere lütfettiğin hafızaya emsal bir hafıza nebilere lütfettiğin ilhama benzeri bir ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzeri bir anlayış nasip et.”

Kuvvetli muvaffakiyet duası:

‘Allahümme inni es’elükes-sebate fil-emri ve es’elü azimete’r-ruşdi. Ve

es’elüke şükra ni’metike ve husne’ıbadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min şerri mata lemü. Ve es’elüke min hayri ma ta’lemü. Ve estağfiruke mimma ta’lemü. İnneke ente’allamü’l-guyub.’

Kuvvetli muvaffakiyet duası Türkçe anlamı

‘Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum.

Nimetine şükretmeyi ve sana hoş bir biçimde ibadet edebilmeyiistiyorum. Doğruyu konuşan bir lisan ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum.

Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütünhayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan ötürü senden bağış diliyorum. Elbet Sen gayıpları bilensin.’

 

 


 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.